PRODUKT

Złącze wykonywane jest wg indywidulanych wymagań klienta.

   * Rodzaj przewodu, długość przewodu, kolor przewodu oraz złącza
definiowane są przez Klienta.

   * Złącza proste lub kątowe.

   * Możlwe jest wykonanie koloru wg palety RAL.